Tôi ở Hà Nội, đang phân vân giữa SH 2011 nhập mới và lắp ráp 2018, mục đích chỉ đi cafe cuối tuần (Hoàng Thành).