Từ 4/2015 đến 7/2017, mạng lưới đánh bạc núp bóng game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.
27 tháng vận hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tạ Lư - Bảo Hà