- Trong 10 ngày cuối tháng 02/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 114,053,536 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

- Trong 10 ngày cuối tháng 02/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 114,053,536 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:

Ngày tháng

 Số tiền 

Thông tin ủng hộ

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160777950001.be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tra Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhu

29/02/2016

            50,000

Sender:01359001.DD:290216.SHGD:10000424.BO:DANG THI THUY HONG.BCIN:FT1606005860:UH 2016.04 4 (BE DOAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM V CH TRAN MY DUNG)

29/02/2016

          500,000

Sender:79310001.DD:290216.SHGD:10002465.BO:TRAN VINH.UNG HO MA SO 2016.046 ( ANH THAN VAN DAI O HA TINH)

29/02/2016

       2,000,000

Sender:01202001.DD:290216.SHGD:10012421.BO:HUYNH TRAN TOAN THANG.995216022907418 UNG HO MA SO 2016.044 BE DOAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM VA CHI TRAN MY DUNG

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160913254002.Le Phuoc Loc hcmc ung ho hoan canh 2016.043

29/02/2016

          300,000

IBVCB.2902160424286001.NHo chuyen den ma so 2016.044 em Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160636978005.Le Phuoc Khang Hoan canh 2016.039

29/02/2016

          200,000

Sender:01360002.DD:290216.SHGD:10000134.BO:PHAM THI HUYEN.MA SO 2016.044 (BE DOAN NHUT QUO C CON ANH DOAN NHU T NAM VA CHI TRAN MY DUNG)

29/02/2016

          500,000

Sender:48304001.DD:290216.SHGD:10001185.BO:NGUYEN THI VAN.UNG HO MA SO 2016 044 BE DOAN N HUT QUOC TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

29/02/2016

       2,000,000

Sender:01202001.DD:290216.SHGD:10010684.BO:VU THI PHUONG LAN.995216022906876 UNG HO BE D OAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM VA CHI TRAN MY DUNG MA SO 2016044

29/02/2016

            20,000

IBVCB.2902160953048006.Dao Thi Minh Thon Huong Trien, Xa Nhan Thang, huyen Gia Binh,BN Ung ho quy tu thien bao Vietnamnet

29/02/2016

       5,000,000

IBVCB.2802160355615001.Gia dinh be Tran Hieu Thien Phu Nhuan TPHCM Ma so 2016.045 chi Le Thi Vui

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160536180001.Duong Thi Ngoc Lan Tay Ho, Ha Noi ung ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh D

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160579874001.Ma so 2016.044 (Doan Nhut Quoc con Doan Nhut Nam) 202 An Binh, An Khanh, Chau Thanh, Dong Thap chua benh

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160567838007.Le Phuoc Khang hoan canh 2016.036

29/02/2016

          300,000

IBVCB.2902160888566005.PHI VIET HANH 06 Tran Hung Dao Vung Tau ung ho Ung ho Ma so 2016.044(be Doan Nhut Quoc)

29/02/2016

          300,000

IBVCB.2902160477712002.HUYNH TRONG BINH Q PHU NHUAN TPHCM MS 2016.043 - Em Phung Thieu Lam-Nghe An

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160097238003.Le Phuoc Loc hcmc Ung ho hoan canh 2016.042

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160639802009.Le Phuoc Loc Chau Nguyen Hoang Tu o Hai Duong

29/02/2016

       1,000,000

IBVCB.2902160769246001.nguyen duc tri ma so 2016.044 ( be doan nhut quoc con doan nhut n

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160100620001.NGUYEN THI DAN UYEN CT UNG HO MS 2016.042 ( BE LAM THI THIEN KIEU)

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160755354001.Ung ho chi Truong Thi Thanh Tuyen ( 2016038)-Long An

29/02/2016

          300,000

IBVCB.2902160942602001.Ung ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung)

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160397126008.Le Phuoc Loc Le Van Thuan con anh Do Van Hoa

29/02/2016

       2,000,000

IBVCB.2902160435258001.Lai Phuc Thai Chau Hanoi Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam o Dong Thap

29/02/2016

          500,000

IBVCB.2902160739724001.Bui Hong Tu ung ho ma so 2016.044 ( be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160357710001.ung ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung)

29/02/2016

          100,000

IBVCB.2902160670981001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.046

29/02/2016

       1,000,000

Sender:79310001.DD:290216.SHGD:10004728.BO:DAO THAI BINH.UNG HO BE DOAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM MO TIM MA SO 2016044

29/02/2016

          300,000

Sender:01360002.DD:290216.SHGD:10000135.BO:PHAM THI HUYEN.MA SO 2016.042 (BE LAM THI THIEN KIEU CON ANH LAM THANH BANG VA CHI NGUYEN THI BICH THUY)

29/02/2016

       1,000,000

NGUYEN THE HAN;UNG HO MA SO 2016.044 BE DOAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM VA CHI TRAN M Y DUNG; GD TIEN MAT

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160291862006.Le Phuoc Loc hoan canh 2016.037

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160312978004.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.040

29/02/2016

          200,000

IBVCB.2902160803074001.Le Phuoc Khang hcmc Ung ho hoan canh 2016.044

29/02/2016

          100,000

IBVCB.2902160629990001.Do Dieu Huong Nha Trang Ma so 2016.045

29/02/2016

       3,200,000

Sender:79305007.DD:290216.SHGD:10000182.BO:LAM MY THIEN DI.TAI KHOAN TRICH NO: 22011484934 7353, NOI DUNG CHUYEN: UNG HO MA SO 2016.008 (ONG NGUYEN TAN BA, O QUANG NAM)

29/02/2016

       2,000,000

Sender:79314001.DD:290216.SHGD:10003823.BO:NGUYEN THE ANH.NGUYEN THE ANH UNG HO MA SO 2016 .044(BE DOAN NHUT QUOC CON A DOAN NHUT NAM VA TRAN MY DUNG)

29/02/2016

          500,000

Sender:79303001.DD:290216.SHGD:10003876.BO:HOANG HAI DUONG.UNG HO MA SO 2016.044 BE DOAN N HUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM VA CHI TRAN MY DUNG

29/02/2016

          100,000

Sender:79305013.DD:290216.SHGD:10000114.BO:TRAN QUANG PHUC.CHUYEN NH VIETCOMBANK SO GIAO D ICH HA NOI TAI KHOAN TRICH NO: 210014849112729, NOI DUNG CHUYEN: 2016.044 BE DOAN NHUT QUOC CON ANH DOAN NHUT NAM VA CHI TRAN MY DUNG

29/02/2016

       1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160229168675. Ung ho ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Down Nhat Nam va chi Tran My Dung

28/02/2016

          500,000

IBVCB.2802160578741001.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG, HA NOI Ma so 2016.042 (be Lam Thi Thien Kieu con anh Lam

28/02/2016

       1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160228156806. ung ho ma so 2016044, be Doan Nhat Quoc mo tim

28/02/2016

       1,000,000

IBVCB.2802160468981002.NGUYEN HONG NHUNG E1, VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG, HA NOI ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan

28/02/2016

            50,000

IBVCB.2802160623499001.ung ho Ma so 2016.045 (anh Nguyen Anh Van, vo Le Thi Vui o Quang Nam)

28/02/2016

          300,000

IBVCB.2802160288593001.Vu Ngoc Hong, q5 Giup MS2016.045: Anh Nguyen Anh Van, Quang Nam

27/02/2016

          100,000

IBVCB.2702160652421002.le thu ha ung ho ma so 2016.044 (be Doan nhut Quoc ) benh hiem ngheo

27/02/2016

          300,000

IBVCB.2702160765199001.Duong Huu Thanh Long My - Hau Giang Ung ho ma so 2016.044

27/02/2016

          100,000

IBVCB.2702160932264001.Ung ho Ma So 2016.044 ( be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhat Nam va Tran My Dung)

27/02/2016

          200,000

IBVCB.2702160003533001.ung ho Ma so 2016.042 (be Lam Thi Thien Kieu con anh Lam Thanh Bang va chi Nguyen Thi Bich Thuy)

27/02/2016

          500,000

IBVCB.2702160887015001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung)

27/02/2016

          200,000

FTF.CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655 .ToAcc:0011002643148

27/02/2016

       1,000,000

IBVCB.2702160108734003.ung ho ma so 2016.043 ban Phung Thieu Lam o Nghe An

27/02/2016

          500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160227190301. Hung vcb da nang ung ho ms 2016.044 be Doan Nhat Quoc

27/02/2016

          100,000

IBVCB.2702160875275002.phan ngoc hung Giup ma so:2016.044

27/02/2016

          100,000

IBVCB.2702160798956001.ung ho ma so: 2016-44 be Doan Nhut Quoc, Dong Thap, kho khan

27/02/2016

       1,000,000

IBVCB.2702161038482002.ung ho ma so 2016.042 be Lam Thi Thien Kieu

27/02/2016

          100,000

IBVCB.2702160966110001.ung ho Ma so 2016.044 (be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam va chi Tran My Dung)

27/02/2016

&