- Trong 10 ngày đầu tháng 03/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  151,946,524 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

- Trong 10 ngày đầu tháng 03/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  151,946,524 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:

Ngày tháng

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

10/3/2016

         1,000,000

IBVCB.0903160165626001.Gia dinh hai dinh 74/ 46 truong quoc dung 2016.054 tran hoai phuong nghe an

10/3/2016

            100,000

IBVCB.1003160718910001.ung ho Ma so 2016.055 (anh Le Duc Hoan o Binh Thuan)

10/3/2016

            100,000

IBVCB.1003160069262001.Nguyen Thi Thu Huong Hanoi MS 2016.044be Doan Nhut Quoc con anh Doan Nhut Nam

10/3/2016

         1,000,000

/Ref:P3086070872{//}B/O:MR. TRUONG VAN TUAN UNG HO MA SO 2016.054 ANH TRAN HOA I PHUONG O NGHE AN

10/3/2016

            300,000

IBVCB.1003160665578001.Ung ho Ma so 2016.054 (Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An)

10/3/2016

            100,000

IBVCB.1003160176402001.ung ho ma so: 2016.055 anh Nguyen Duc Hoan, Binh Thuan, kho khan

10/3/2016

            200,000

IBVCB.1003160914462001.Ma ung ho: 2016.055. Anh Le Duc Hoan, Binh Thuan. Mong vo con anh som manh khoe.

10/3/2016

            100,000

Sender:01314001.DD:100316.SHGD:10000611.BO:NGUYEN THI LE.PHONG QUANG UNG HO MA SO 2016051 (EM LE NGUYEN NGOC DAN THANH) CON CHI LE THI HUYNH DU O AN GIANG.

10/3/2016

         1,000,000

Sender:48304001.DD:100316.SHGD:10000632.BO:TRINH ANH TUAN.UNG HO MA SO 2016053B CHAU NGUYE N THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

10/3/2016

            100,000

Sender:01202001.DD:100316.SHGD:10002513.BO:NGUYEN VAN THIEU.995216031001784 UNG HO MA SO 2016055 ANH LE DUC HOAN O BINH THUAN THANK VIETNAMNET

10/3/2016

            300,000

Sender:79303001.DD:100316.SHGD:10003384.BO:PHAM VAN CANH.PHAM HA ANH UNG HO MA SO 2016055 ANH LE DUC HOAN O BINH THUAN

10/3/2016

            100,000

IBVCB.1003160365546001.hoan - hang 1412-CT1-125d Minh Khai, HN ung ho MS 2016.055 (anh Le Duc Hoan o Binh Thuan)

10/3/2016

         2,000,000

Sender:79310001.DD:100316.SHGD:10001062.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO ANH LE DUC HOAN O BINH TH UAN . MA SO 2016.055

10/3/2016

            200,000

Sender:01202001.DD:100316.SHGD:10001191.BO:DO THI LAN HUONG.995216031001184 UNG HO MA SO 2016.055 ANH LE DUC HOAN O BINH THUAN

10/3/2016

            200,000

IBVCB.1003160924704003.be Dan Thanh, ma so 016.051 ap To Binh, xa Co To, Tri Ton, An Giang be bi ung thu hach

10/3/2016

            200,000

IBVCB.1003160960676002.be Nguyen Khai Loi, ma so 2016.049 xa Long Tri A, Long My, Hau Giang be bi ung thu mau

10/3/2016

            200,000

Sender:79302001.DD:100316.SHGD:10001299.BO:VU DAI DUONG.(RMNO: 03021603094830) UNG HO MS 2 016.054 ANH TRAN HOAI NAM O NGHE AN (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM )

10/3/2016

            100,000

Sender:01311001.DD:100316.SHGD:10000396.BO:LE TIEN TRUNG.ANH PHUONG 2016054

10/3/2016

                1,000

IBVCB.1003160158670001.asd s s

10/3/2016

            500,000

IBVCB.1003160945122001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.055: anh Le Duc Hoan, Binh Thuan

9/3/2016

            400,000

Sender:79310001.DD:090316.SHGD:10001369.BO:LY VAN ANH.UNG HO MS 2016.053 CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

9/3/2016

         2,000,000

Sender:79307001.DD:090316.SHGD:10010123.BO:NGO CHAU LIEM.IBUNG HO MS 2016.054

9/3/2016

            700,000

Sender:01204001.DD:090316.SHGD:10003195.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UH CHAU NGUYEN THI NGOC TR AM(MS: 2015053)(HOA BINH)=200.000D, PHAN THI HONG HOA, MS: 2016.052=200.000D, ANH HO BACH DANG(PHU QUOC)=300.000D

9/3/2016

         1,000,000

Sender:79307001.DD:090316.SHGD:10006943.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.054 (ANH TR AN HOAI PHUONG O NGHE AN)

9/3/2016

         1,000,000

Sender:79307001.DD:090316.SHGD:10007114.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.052 (EM PHA N THI HONG HOA CON ANH PHAN VAN DEN VA CHI PHAN THI NHUNG)

9/3/2016

            500,000

Sender:01202001.DD:090316.SHGD:10003136.BO:PHAM QUOC CONG.995216030902160 UNG HO MA SO 2 016.054 ANH TRAN HOAI PHUONG O NGHE AN

9/3/2016

         1,000,000

Sender:79310001.DD:090316.SHGD:10000678.BO:DAO THAI BINH.UNG HO MA SO 2016.053 CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

9/3/2016

            100,000

VCBVT.84987170358.CT tu 0341001772288.DO THI THU HIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160309210421105.VNVT20160309159147.ma so 2016 054 Tran Hoai Phuong

9/3/2016

            200,000

VCBVT.841695801314.CT tu 0641000014627.NGUYEN THANH DUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160309232191185.VNVT20160309151963.Gui gia dinh bi bong o Tan Ki Nghe

9/3/2016

            300,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160309188975. ung ho ma so 2016.054 anh tran hoai phuong

9/3/2016

         2,000,000

IBVCB.0903160598708002.Cty TNHH Horus ung ho Ma so 2016.054 (Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An)

9/3/2016

            100,000

IBVCB.0903160013364003.Ung ho anh TRAN HOAI PHUONG. Ma so: 2016.054

9/3/2016

         2,000,000

IBVCB.0903160924198002.GIA DINH BE TRAN HIEU THIEN PHU NHUAN, TPHCM MA SO 2016.054 (anh TRAN HOAI PHUONG o NGHE AN)

9/3/2016

            200,000

IBVCB.0903160099182001.Ta Thanh Binh Ha Noi ung ho ma so 2016.054 ( Tran Hoai Phuong- Nghe An)

9/3/2016

            200,000

IBVCB.0903160879502002.chau tphcm ung ho MS 2016.054 anh Tran Hoai Phuong Nghe An

9/3/2016

            500,000

IBVCB.0903160689190002.Huy Ung ho ma so 2016.054 anh Tran Hoai Phuong

9/3/2016

            100,000

IBVCB.0903160041924001.Ung ho Ma so 2016.053 (chau Nguyen Thi Ngoc Tram con anh Nguyen Xuan Phuc o Hoa Binh)

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160591745001.Ung ho ma so 2016.054 ( Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An )

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160917641001.Le Ngoc Minh Vung Tau ung ho Ma so 2016.054 (Anh Tran Hoai Phuong o Nghe

9/3/2016

            200,000

IBVCB.0903160030131002.ung ho Ma so 2016.054 (Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An)

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160860423001.Nguyen Thi Thu HN UH MS 2016.054 anh Phuong o Nghe An

9/3/2016

            500,000

IBVCB.0903160286183001.ung ho ma so 2016.054 (Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An)

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160051483001.Doan Thi Ni Ni Ma so 2016.054 - Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An

9/3/2016

            800,000

IBVCB.0903160272947001.Ung ho Ma so 2016.054 Anh Tran Hoai Phuong o Nghe An

9/3/2016

         1,000,000

IBVCB.0903160872089001.Ung ho ma so 2016.053 (chau Nguyen ThiNgoc Tram con anh Nguyen Xuan Phuc o Hoa Binh)

9/3/2016

            100,000

IBVCB.0903161007609001.Phuong Ha noi Anh Phuc ma so 2016.053

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160863247002.Nguyen Cong Hoang, q5 Giup MS2016.053 be Nguyen Thi Ngoc Tram

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0903160292687001.Huynh Minh Nhut, oisp Giup MS2016.054 Anh Tran Hoai Phuong, Nghe An

9/3/2016

            100,000

IBVCB.0903160099051001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.054

9/3/2016

            100,000

IBVCB.0903160992127001.ung ho GD Le Thi Hien, Tran Hoai Vuong

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0803160946815005.Huong Pham 55 Truong Chinh Ung ho chau Nguyen Hoang Tu o Hai Duong

9/3/2016

            300,000

IBVCB.0803160304559004.Huong Pham 55 Truong Chinh Ma so 2016.052 (em Phan Thi Hong Hoa)

9/3/2016

            500,000

IBVCB.0803160886583003.Huong Pham 55 Truong Chinh Ma so 2016.047 (chau Le Thi Ngoc Trang)

9/3/2016

            500,000

IBVCB.0803160024255002.Huong Pham 55 Truong Chinh Ma so 2016.051 (em Le Nguyen Ngoc Dan Thanh)

9/3/2016

            500,000

IBVCB.0803160756567001.Huong Pham 55 Truong Chinh Ma so 2016.053 (chau Nguyen Thi Ngoc Tram)

9/3/2016

         5,000,000

Sender:01307001.DD:090316.SHGD:10002994.BO:VUONG MY KIM. TK VCB SGD HA NOI. MA SO 2016.05 4 (ANH TRAN HOAI PHUONG O NGHE AN )

9/3/2016

            100,000

Sender:01360002.DD:090316.SHGD:10000806.BO:DUONG THANH THAO.THAO UNG HO MA SO 2016.054 (AN H TRAN HOAI PHUONG O NGHE AN)

9/3/2016

            200,000

Sender:01314001.DD:090316.SHGD:10001609.BO:NGUYEN NGOC THANH.UNG HO MA SO 2016.053 (CHAU N GUYEN THI NGOC TRAM, CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH)

9/3/2016

            200,000

Sender:01314001.DD:090316.SHGD:10001668.BO:NGUYEN NGOC THANH.UNG HO MA SO 2016.054 (ANH TR AN HOAI PHUONG O NGHE AN)

9/3/2016

            100,000

Sender:01604003.DD:090316.SHGD:10002633.BO:DO THUY LAN.UNG HO MA SO 2016 054 ANH TRANHOAI PHUONG O NGHE AN CHARGEDETAILS OUR

9/3/2016

            400,000

Sender:01319001.DD:090316.SHGD:10000056.BO:BUI THI NGOC HUYEN.IB  CK LNH UNG HO MA SO 20 16053 CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM

9/3/2016

         1,000,000

Sender:79323001.DD:090316.SHGD:10001417.BO:DO THI PHUONG NAM.UNG HO MA SO 2016.054(ANH TRA N HOAIPHUONG O NGHE AN)

9/3/2016

            300,000

NGUYEN THI LOAN;UNG HO;

8/3/2016

            500,000

NGUYEN TAN TRUNG UNG HO MA SO 2016053 (CHAU NGUYEN NGOC TRAM - CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH) GD TIEN MAT

8/3/2016

            200,000

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/293609/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-dau-thang-03-2016.html -->