- Trong 10 ngày giữa tháng 02/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 39,200,759 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

- Trong 10 ngày giữa tháng 02/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 39,200,759 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:

Ngày tháng

Số tiền

Thông tin ủng hộ

20/02/2016

        200,000

IBVCB.2002160964628001.Dung Ma so 2016.038 (gia dinh chi Luong Thi Thanh Tuyen

20/02/2016

        100,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160220165912. 2016.037 ung ho ba Nguyn Thi Thanh o Phu Tho

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160800857001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.037 (ba Nguyen Thi Thanh o Phu Tho )

19/02/2016

        150,000

IBVCB.1902160721380002.Dang Thi Thuy Hong Ha Noi UH MS 036 (be Kim), 022 (be Linh), 024 ( Be Linh)

19/02/2016

        100,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160219185422. ung ho ma so 2016.037 (ba Nguyen thi thanh o Phu Tho)

19/02/2016

     6,188,759

//Ref:050311227{//}VAL:160219USD277,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1602191122 /Pmnt:PYT FM ISHK ROYALTY PAYMENT /71A:BEN /B.O:/808172159201EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR(JERSEY) LIMITED27/F 248 QUEENS RD EASTWANCHAI HK /F.O:/0011002643148VIETN

19/02/2016

        200,000

Sender:01204001.DD:190216.SHGD:10008730.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.CT DVH MO TAI VCB SO GIAO DICH (GIUP BE DO HOANG THIEN KIM (CAN THO) MS 2016.036)

19/02/2016

        300,000

IBVCB.1902160013201002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup 2016.037 ba Nguyen Thi Thanh, Phu Tho

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160617914001.ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160413072002.Ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

19/02/2016

        500,000

IBVCB.1902160709358001.LAI THI CHIN VCB ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim)

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160950740001.ung ho ma so: 2016.037 ba Nguyen Thi Thanh, Phu Tho, kho khan

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160310824002.Ung ho Ma so 2016.037 ( ba Nguyen thi Thanh o Phu tho)

19/02/2016

        500,000

Sender:01202002.DD:190216.SHGD:10000593.BO:NGUYEN THU TRANG.995216021904154 PHAM QUOC CO NG UNG HO

19/02/2016

        500,000

IBVCB.1902160493782002.LAI THI CHIN VCB UH Ma so 2016.037 (ba Nguyen Thi Thanh o Phu Tho )

19/02/2016

        100,000

IBVCB.1902160117159001.Phan ngoc hung Giup ma so:2016.037

19/02/2016

        500,000

IBVCB.1902160396866001.HA XUAN MINH GIA LAM, HA NOI ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim)

19/02/2016

        300,000

Sender:01202001.DD:190216.SHGD:10001053.BO:DO THI LAN HUONG.995216021900924 UNG HO MA SO 2016.037 BA NGUYEN THI THANH O KHU 6 XA PHUONG XA HUYEN CAM KHE TINH PHU THO

18/02/2016

        600,000

Sender:79333001.DD:180216.SHGD:10000091.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MA SO 2016.036 (BE DO HOANG THIEN KIM CON ANH DO HOANG KHAI VACHI VO THI KIM XUYEN)

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160030517001.Nguyen Thi Thu HN UH MS 2016.36, chau Hoang Thien Kim

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160211865001.Do Hoang Thien Kim Do Hoang Khai, Truong Thanh, Thoi Lai, Can Tho Ma so 2016.036 be Do Hoang Thien Kim

18/02/2016

        200,000

IBVCB.1802160030949001.Ban doc Cam Xuyen A Ho Bach Dang - TT Dong Duong, Phu Quoc

18/02/2016

          30,000

IBVCB.1802160438365003.han han Ung ho ms 2016.036 be Do hoang thien Kim con D.H.K

18/02/2016

        500,000

DO LE VINH QUAN NT UNG HO BE -DO HOANG THIEN KIM - BI UNG THU GD TIEN MAT

18/02/2016

        500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160217163422. hh ung ho be Le Van Thuan con anh Hoa chi Oanh

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160403563001.Ung ho ma so:2016.036(be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

18/02/2016

        200,000

IBVCB.1802160394805002.Ung ho ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

18/02/2016

        200,000

IBVCB.1802160062279001.MS 2016.036(Be Do Hoang Thien Kim con anh Hoang Kh Ap Truong Thang,xa Truong Thanh,Thoi Lai, Can Tho Bi u trung that

18/02/2016

        100,000

IBVCB.1802160795277001.Ninh Khac Thanh Ghi ro ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Ki Be Do Hoang Thien Kim dang dieu tri tai BV Ung B

18/02/2016

     2,000,000

Sender:79307001.DD:180216.SHGD:10006136.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.036 : BE DO HOANG THIEN KIM CON ANH DO HOANG KHAI VA CHI VO THI KIM XUYEN

18/02/2016

        200,000

FO.BAO VIETNAMNET BO. PHAM THI NGOC DUNG NT UNG HO MS:2016.036 (BE DO HOANG THIEN KIM- CON ANH DO HOANG KHAI VA CHI VO THI KIM XUYEN )

18/02/2016

        500,000

IBVCB.1802160023889001.ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

18/02/2016

        500,000

IBVCB.1802160192719001.ung ho Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Khai va chi Vo Thi Kim Xuyen)

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160288845001.Chuyen den ma so 2016.036_be Do Hoang Thien Kim_Can Tho

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160705013001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.036 be Do Hoang Thien Kim, Can Tho

18/02/2016

        150,000

IBVCB.1802160800961001.ABC Ha Noi UH Ma so 2016.036 (be Do Hoang Thien Kim)

18/02/2016

     1,000,000

Sender:79310001.DD:180216.SHGD:10000508.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO CHAU DO HOANG THIEN KIM C ON ANH DO HOANG KHAI O CAN THO

18/02/2016

        300,000

IBVCB.1802160297013001.Ung ho Ma so: 2016.036, be Do Hoang Thien Kim con anh Do Hoang Hai va cho Vo Thi Kim Xuyen.

18/02/2016

        250,000

IBVCB.1702160886426001.ung ho be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa va chi Le Thi Oanh

18/02/2016

        200,000

IBVCB.1802160101231001.ung ho ma so 2016.036 ( be Do hoang thien kim con anh Do hoang Khai va chi Vo thi Kim Xuyen)

18/02/2016

        200,000

IBVCB.1802160486885001.thang be thien kim ma so 2016.036

18/02/2016

        100,000

IBVCB.1802160427987001.ung ho ma so: 2016.036 be Do Hoang Thien Kim, Can Tho, kho khan

18/02/2016

        500,000

IBVCB.1802160332775002.ung ho be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa va chi Le Thi Oanh

18/02/2016

        200,000

Sender:79327001.DD:180216.SHGD:10000109.BO:VU THANH TUNG00080847.004DOFT160490002: UNG HO MA SO 2016.036

17/02/2016

          50,000

IBVCB.1702160821982001.hs ung ho be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa

17/02/2016

        100,000

IBVCB.1702160996100001.ung ho ma so: 2016.035 em Le Van Thuan, Long An kho khan

17/02/2016

        100,000

IBVCB.1702160953544001.phan ngoc hung Giup be Le Van Thuan con Do Van Hoa, Le Thi Oanh

17/02/2016

          80,000

IBVCB.1702160769588001.chau Le Van Thuan con a Do van Hoa Long An chau Le Van Thuan

17/02/2016

        500,000

Sender:79357001.DD:170216.SHGD:10000262.BO:DANG HOANG PHI VU.505G1 UNG HO BE LE VAN THUAN, CON ANH DO VAN HOA VA CHI LE THI OANH.

17/02/2016

     1,000,000

IBVCB.1702160790446004.Cty Quang Minh ung hi be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa va chi Le Thi Oanh o Long An mac benh ung thu nao

17/02/2016

        300,000

IBVCB.1702160476698002.NMND Tho Quang - Da nang be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa va chi Le Thi O

17/02/2016

        200,000

IBVCB.1702161016196002.Nguyen Thi Huyen Anh Quang Ngai ung ho Ma so 2016.034 chau Nguyen Hoang Tu o Hai D

17/02/2016

        500,000

IBVCB.1702161000474002.Huy Ung ho chau Nguyen Hoang Tu o Hai Duong

17/02/2016

        300,000

IBVCB.1702160732440002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup be Le Van Thuan, con Anh Hoa, Long An

17/02/2016

        100,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160217153671. ung ho be le van thuan con anh do van hoa va chi le thi oanh

17/02/2016

     2,000,000

Sender:79307001.DD:170216.SHGD:10006919.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO BE LE VAN THUAN CON AN H DO VAN HOA VA CHI LE THI OANH

17/02/2016

        200,000

Sender:01314001.DD:170216.SHGD:10002091.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO BE LE VAN THUAN CO N ANH DO VAN HOA VA CHI LE THI OANH

17/02/2016

        500,000

IBVCB.1702160731370001.Ung ho be Le Van Thuan con anh Do Van Hoa va chi Le Thi Oanh (ap Go Xoai, xa Hung Dien A, huyen Vinh Hung, tinh Long An)

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/293362/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-02-2016.html -->