Trước làn sóng của cư dân mạng, ngay lập tức, ông Khắc Tiệp đã lên tiếng: bộ ảnh được thực hiện tại Pháp nhưng vì ngược sáng, phó nháy phải chụp riêng phần cảnh để ghép vào khung cửa.