Nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, cuốn theo đất đá do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc nước ta