Trong 8 quả dưa hấu mang số lẻ được cho sẵn, bạn hãy chọn 3 quả sao cho tổng của chúng bằng 30.