Gương mặt phản ánh chính xác vận mệnh, độ giàu sang và hạnh phúc hôn nhân của mỗi người.