Không phải ai cũng bị muỗi đốt khi ngồi gần nhau. Hình như người có nhiều mồ hôi thường bị muỗi đốt hơn, đúng không? (Thuy)
Science ABC

Ảnh: Science ABC.

Độc giả đặt câu hỏi tại đây