Cơ quan Ngoại giao Đài Loan thông báo phiên bản tiếng Việt đã được bổ sung vào cổng thông tin Chính sách hướng nam mới (NSP) nhằm đẩy mạnh phổ biến thông tin liên quan đến chính sách thắt chặt quan hệ với Việt Nam.
Theo CNA, tiếng Việt là ngoại ngữ thứ ba tại Đài Loan được đưa vào cổng thông tin NSP, sau tiếng Anh và Indonesia.
Cổng NSP cung cấp thông tin về các chính sách và tin tức trên báo chí liên quan đến việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Đài Loan với 18 quốc gia mục tiêu trong Chính sách hướng nam mới.

Bên cạnh đó, tiếng Việt còn trở thành ngoại ngữ tự chọn thứ hai được giảng dạy trong trường phổ thông ở Đài Loan kể từ năm 2018. Lãnh đạo ngành giáo dục Đài Loan tuyên bố dù chỉ có một học sinh đăng ký cũng sẽ mở lớp dạy tiếng Việt.

Văn Khoa