Du lịch

Trầm cảm không có khả năng phát tán nhưng hạnh phúc lại có khả năng lan tỏa

“Trầm cảm không có khả năng phát tán nhưng hạnh phúc có thể lan tỏa”. Đây là phát hiện của các nhà khoa học tại Đại học Warwick sau khi nghiên cứu cách thức ảnh hưởng qua lại trạng thái tinh thần của một nhóm thanh thiếu niên thuộc các trường trung học tại Mỹ.