Du lịch

Những bức ảnh thể hiện ảnh hưởng của thời gian đến thế giới của chúng ta

Trong thế giới mà chúng ta đang sống không có gì là vĩnh cửu. Những tác động bên ngoài, dù là nhỏ nhất, thì chỉ cần thời gian đủ dài cũng có thể biến sắt thép thành những tác phẩm nghệ thuật. Con người, thực vật và các công trình cũng liên tục biến đổi dưới bàn tay của thời gian, chỉ vì chúng diễn ra quá chậm chạp khiến chúng ta không thể nhận ra điều đó.