Khám phá những khối cự thạch bí ẩn ở thung lũng Bada, Indonesia

Thung lũng Bada là một di tích với những khối cự thạch trong Công viên quốc gia Lore Lindu thuộc tỉnh Sulawesi, Indonesia. Những khối cự thạch này được lập danh mục và nhận dạng, có hàng trăm khối cự thạch được đặt trong và xung quanh công viên quốc gia. Những khối cự thạch này thường đã được đẽo khắc, trong đó có 30 khối có hình dạng con người hoặc giống con người. Rất ít điều được biết về những pho tượng này.