Facebook tiếp tục chỉnh sửa nội dung newsfeed trong năm 2018 với mục tiêu chính là kết nối mọi người lại với nhau, mà lần này tập trung hiển thị nội dung từ bạn bè và gia đình trên newsfeed của bạn.
Theo Neowin, bản cập nhật mới sẽ ưu tiên các nội dung mà thuật toán của Facebook cho là phù hợp với bạn, dựa trên các tương tác trong quá khứ. Các bài đăng từ bạn bè và gia đình sẽ được đặt ở vị trí phổ biến trên newsfeed của bạn. Theo Facebook, đây là những chủ đề khuyến khích mọi người tham gia trò chuyện.
Đối với những người điều hành các fanpage, điều này có thể liên quan. Facebook ghi nhận trong bài đăng trên blog rằng nội dung được phân phối bởi các fanpage có thể ở một vị trí xa xôi sau khi được cập nhật. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra một số lời khuyên cho những fanpage muốn nội dung của mình được nổi bật trên newsfeed của người dùng.
Cụ thể, quản trị viên newsfeed nên tập trung vào nội dung nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận có ý nghĩa giữa khách hàng, với các video cung cấp mức tương tác cao nhất.
Đối với những người sử dụng Facebook muốn xem nội dung từ một fanpage cụ thể, có thể truy cập vào tùy chọn See First in News Feed Preference, hiện vẫn có sẵn cho mọi người.
Thay đổi xu hướng nội dung newfeed là bước tiếp theo mà Facebook đã thực hiện trong giai đoạn đầu năm nay. Trước đây không lâu, công ty đã khai tử trợ lý ảo M trong ứng dụng Messenger. Nhưng điều này không có nghĩa là công ty sẽ chịu nhượng bộ thị trường đang phát triển dành cho Amazon.
Thay vào đó, công ty vừa tiết lộ đang chuẩn bị câu trả lời cho Amazon Echo Show thông qua thiết bị có tên Portal với mục tiêu cung cấp nội dung từ Netflix và Spotify với giá bán lẻ ước tính rơi vào khoảng 499 USD và dự kiến sản phẩm sẽ được công bố tại hội nghị F8 năm nay.

Thành Luân