Thói quen chào hỏi đặc biệt vào buổi sáng khiến mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui

Mỗi ngày, những đứa trẻ tại trường Birchwood ở Birchwood, Wisconsin sẽ được chào một ngày mới theo cách mà các em cảm thấy thích thú nhất – một ý tưởng đầy yêu thương mà cô giáo Schlapper đã tạo ra cho những học trò của mình!