Giáo dục

Sẽ dừng tuyển sinh những cơ sở đào tạo xét tuyển tổ hợp 'lạ'

Chính phủ vừa có công văn yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo để kịp thời phát hiện tổ hợp tuyển sinh không phù hợp với ngành GD-ĐT; thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường.

Sửa đổi Luật giáo dục đại học: Trách nhiệm hiệu trưởng phải công khai minh bạch

Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc công khai, minh bạch quá trình, kết quả đào tạo cho cán bộ, giảng viên, người lao động theo định kỳ hàng năm; quy định rõ yêu cầu về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ giảng viên… là nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Luật sửa đổi giáo dục đại học.