Dự án "Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam" được Bộ LĐ-TB-XH, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Quỹ dân số Liên hợp quốc triển khai từ hôm nay, 16.1.
Dự án có tổng ngân sách 2,56 triệu USD (hơn 58 tỉ đồng) cho giai đoạn 2018-2020, trong đó, có 2,5 triệu USD ( gần 57 tỉ đồng) từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc đối với công tác quản lý và triển khai thực hiện.
Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, thông qua việc xây dựng mô hình hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam, với 3 mục tiêu: xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực tình dục tại Quảng Ninh; hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao nhận thức về ngăn ngừa của bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công cộng và nơi làm việc, thông qua các chiến dịch tại địa phương.
Tại lễ ký kết khởi động dự án sáng nay (15.1), ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho hay Việt Nam đã có những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, thông qua tháng hành động vừa qua đã đem lại hiệu ứng tích cực, khoảng cách giới ngày càng thu hẹp hơn trong thực tế đời sống của cộng đồng, xã hội.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, trở ngại do thiếu các dịch vụ phòng ngừa và ứng phó kịp thời với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các dịch vụ đạt chuẩn. Các hoạt động trợ giúp pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là định kiến giới vẫn tồn tại trong một một bộ phận lớn người dân, trong khi năng lực cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái còn thấp.
Ông Diệp cũng đánh giá cao việc hợp tác này sẽ đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần hướng đến một mục tiêu chung là một xã hội không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thu Hằng