Gia đình tôi hay mua lạc tươi về luộc nhưng phát hiện nhiều hạt mọc mầm. Cho tôi hỏi lạc mọc mầm có độc tố gì không? (Yên)
Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây