Mặc dù việc ném 2 đứa bé 9 tuổi và 3 tuổi từ tầng 5 xuống đất là vô cùng nguy hiểm song ai cũng dành lời khen cho sự nhanh trí và cảm phục tấm lòng người mẹ.