4 con rồng komodo chui ra từ trứng đầu tháng 11 ở vườn thú San Antonio, Mỹ, và sẽ được nuôi tách riêng để tránh bị rồng mẹ ăn thịt.
Khoảnh khắc rồng komodo phá trứng chui ra ngoài ở vườn thú Mỹ