Với bộ hàm chắc khỏe và cấu tạo xương mũi đặc biệt, khủng long bạo chúa (T-Rex) là loài vật trên cạn có lực cắn mạnh nhất.

Lực cắn giúp khủng long bạo chúa hạ gục con mồi 5 tấn
 
 

Đồ họa: Smithsonian