Nam thanh niên giả vờ vào hỏi mua, sau đó chỉ trỏ đánh lạc hướng nhân viên bán rồi nhanh tay thò vào quầy móc trộm điện thoại bỏ và túi quần.