Đỗ xanh ngâm vò rồi xên xào như 1 đời người bao thăng trầm, vỏ bánh nhồi nhiều lần nhưng những biến cố để tôi luyện, luộc nước nóng rồi chín thì lập tức thả vào nước lạnh... Có lẽ, khi làm bánh trôi bánh chay, chính các cụ ngày xưa đã gửi gắm vào bao ý nghĩa.