Chỉ với mẹo nhỏ này, tô súp của bạn sẽ sạch sẽ và bắt mắt cực kỳ đó.