Sáu chiếc vòi nhọn như mũi kim là công cụ hữu hiệu giúp muỗi hút máu người và truyền các loại virus nguy hiểm.

Muỗi hút máu và truyền bệnh cho người như thế nào?
 
 

Đồ họa: Next