Việt Nam đang được xếp vào nhóm các quốc gia có giá bán ô tô cao nhất thế giới, một phần nguyên nhân được cho là do các loại thuế. Sau nhiều thay đổi về chính sách, năm 2018, ô tô Việt Nam còn phải "gồng gánh" một số loại thuế, phí dưới đây.
Các loại phí, thuế áp dụng với ô tô từ năm 2018.
Theo OtoS.vn