Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo UBND thành phố Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành rà soát, kiểm tra năng lực của 122 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm trong giai đoạn 2013-2016 do quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chưa được UBND thành phố, huyện phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và 9 địa phương trên cả nước. Rất nhiều vấn đề liên quan đến bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thừa nhiều giáo viên cục bộ ở các trường đã được cơ quan thanh tra phát hiện…

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành văn bản yêu cầu UBND Thành phố, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập theo đúng quy định.

Ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, huyện, các sở, ngành tiếp tục yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật đối với viên chức được tuyển dụng.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra kiến nghị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ đạo UBND thành phố Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành rà soát, kiểm tra năng lực của 122 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm trong giai đoạn 2013-2016 (UBND TP Vũng Tàu 84 người, UBND huyện Tân Thành 38 người) do quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chưa được UBND thành phố, huyện phê duyệt - mới chỉ có danh sách quy hoạch của Phòng Giáo dục- Đào tạo. Sau khi rà soát phải báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xem xét, cho ý kiến.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng phải chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, Trường Đại học Sài Gòn chấn chỉnh và thực hiện đảm bảo đúng, đầy đủ các quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị được kiểm tra, xác minh (UBND TP Bà Rịa, Vũng Tàu, huyện Tân Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu) kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp sớm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tại TPHCM, cơ quan thanh tra kiến nghị UBND Thành phố ban hành văn bản yêu cầu các quận, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập theo đúng quy định.

Ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TPHCM, UBND các quận huyện, các sở ngành yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Trưởng Đại học Sài Gòn yêu cầu giảng viên, giáo viên chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sớm hoàn thiện theo kế hoạch.

UBND TPHCM cũng được đề nghị chỉ đạo UBND quận 3, 5 xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên, nhân viên giai đoạn 5 năm của quận. UBND quận 3 phê duyệt chuyển đổi chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học và trình Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển đổi chức danh nghề nghiệp mã số cũ sang mã số mới hạng II.

Thế Kha