Cá nhà táng, cá mập Megalodon và thằn lằn cá Shastasaurus thời tiền sử là ba loài động vật ăn thịt dưới nước lớn nhất từng được biết đến.

So sánh kích thước các loài động vật ăn thịt dưới nước
 
 

Đồ họa: Kinky Data