Florence hoành hành ở bờ đông nước Mỹ còn Mangkhut càn quét bờ biển tây nam Trung Quốc nhưng cả hai siêu bão đều nguy hiểm theo cách khác nhau.

Sự khác biệt giữa siêu bão Florence và Mangkhut
 
 

Đồ họa: Next