Hạnh phúc là được ngồi đúng chỗ

Hạnh phúc là được ngồi đúng chỗ

Fan nữ Thanh Hoá "bỏ rơi" Bùi Tiến Dũng ở Hàng Đẫy

Fan nữ Thanh Hoá "bỏ rơi" Bùi Tiến Dũng ở Hàng Đẫy

Vũ Minh Tuấn khai hỏa, FLC Thanh Hóa thắng giải hạn

Vũ Minh Tuấn khai hỏa, FLC Thanh Hóa thắng giải hạn