Thủ tướng gặp gỡ, tặng quà cho kiều bào nghèo ở Campuchia

Thủ tướng gặp gỡ, tặng quà cho kiều bào nghèo ở Campuchia

Campuchia trong cuộc cạnh tranh Trung - Nhật

Campuchia trong cuộc cạnh tranh Trung - Nhật

Campuchia khánh thành đài phát sóng tỉnh do Việt Nam tài trợ

Campuchia khánh thành đài phát sóng tỉnh do Việt Nam tài trợ