Tin học sẽ là môn "bắt buộc, có phân hoá"

Tin học sẽ là môn "bắt buộc, có phân hoá"

Môn Ngữ Văn THPT: Chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc

Môn Ngữ Văn THPT: Chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc

Đề xuất đưa "Chí Phèo" ra khỏi chương trình lớp 11: Sự thể tất của trí tuệ

Đề xuất đưa "Chí Phèo" ra khỏi chương trình lớp 11: Sự thể tất của trí tuệ

"Chí Phèo" sẽ xuất hiện trong chương trình Ngữ văn mới ra sao?

"Chí Phèo" sẽ xuất hiện trong chương trình Ngữ văn mới ra sao?