Đổi mới giáo dục, Phần Lan gặp thách thức gì?

Đổi mới giáo dục, Phần Lan gặp thách thức gì?

Đổi mới đánh giá, thi cử: Chưa đáp ứng được vai trò “đột phá”

Đổi mới đánh giá, thi cử: Chưa đáp ứng được vai trò “đột phá”

3 kỳ tích của một trường công Mỹ và cái khó của trường Việt

3 kỳ tích của một trường công Mỹ và cái khó của trường Việt

“Nhiều học sinh bây giờ chán học, hạnh phúc thấp”

“Nhiều học sinh bây giờ chán học, hạnh phúc thấp”