Bí mật ít biết về hàng không mẫu hạm bay của Mỹ

Bí mật ít biết về hàng không mẫu hạm bay của Mỹ

Một thủy thủ Mỹ thiệt mạng trên tàu sân bay

Một thủy thủ Mỹ thiệt mạng trên tàu sân bay

Tàu sân bay Mỹ bất ngờ trở lại vị trí không kích Syria

Tàu sân bay Mỹ bất ngờ trở lại vị trí không kích Syria