Giúp dân thoát nghèo

Giúp dân thoát nghèo

Sau 2 năm thành lập, đứng chân trên địa bàn xã Phú Mỹ, H.Giang Thành (Kiên Giang), Đoàn Kinh tế quốc phòng 915 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới vốn còn nhiều khó khăn.

Bến Xuồng đã giảm xuồng

Bến Xuồng đã giảm xuồng

Đi tìm đồng đội

Đi tìm đồng đội

Bộ đội giữ rừng

Bộ đội giữ rừng