Phải quyết liệt giảm lúa tăng màu

Phải quyết liệt giảm lúa tăng màu

Các chuyên gia cho rằng: Cần có cơ chế để chuyển đổi mạnh hơn quỹ đất trồng lúa không có hiệu quả, chuyển sang trồng ngô và cây nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, giảm dần nhập khẩu.

Kỳ tích rau quả vượt dầu khí, nghịch lý dân Việt cuồng đồ ngoại

Kỳ tích rau quả vượt dầu khí, nghịch lý dân Việt cuồng đồ ngoại

Tiêu chết hàng loạt, người trồng Quảng Nam điêu đứng

Tiêu chết hàng loạt, người trồng Quảng Nam điêu đứng

Bộ trưởng Úc nướng thịt, uống bia VN

Bộ trưởng Úc nướng thịt, uống bia VN