Những khó khăn nào đợi ABER ngày trở lại?

Những khó khăn nào đợi ABER ngày trở lại?