Mẫu Sơn rét 1,2 độ C

Mẫu Sơn rét 1,2 độ C

Miền Bắc rét đậm, miền Trung có mưa diện rộng

Miền Bắc rét đậm, miền Trung có mưa diện rộng

Sướng như bán máy sưởi, quần áo đại hàn ngày rét

Sướng như bán máy sưởi, quần áo đại hàn ngày rét