Vướng thanh sắt khi qua cầu, 3 mẹ con rơi xuống sông

Vướng thanh sắt khi qua cầu, 3 mẹ con rơi xuống sông