Những vụ tai nạn liên quan tới tàu vũ trụ Soyuz

Những vụ tai nạn liên quan tới tàu vũ trụ Soyuz

Xe cứu thương tông xe máy, một người tử vong

Xe cứu thương tông xe máy, một người tử vong