Tàu dầu Malaysia bị "thủy thủ cướp"

Tàu dầu Malaysia bị "thủy thủ cướp"

Leo 'cột tre' bắt tàu dầu

Leo 'cột tre' bắt tàu dầu

Tàu dầu Iran liên tục phát nổ

Tàu dầu Iran liên tục phát nổ