Đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới: Chưa phải xuất sắc nhất

Đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới: Chưa phải xuất sắc nhất