Thời tiết 11/5: Tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi

Thời tiết 11/5: Tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi

Đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

Đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão