Giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh

Giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh

100% học sinh lớp 3 sẽ học chương trình ngoại ngữ 10 năm

100% học sinh lớp 3 sẽ học chương trình ngoại ngữ 10 năm

Làm trợ giảng tiếng Anh

Làm trợ giảng tiếng Anh

Mặc dù đang còn là SV Khoa Kỹ thuật y sinh, Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, nhưng Nguyễn Thị Phương Nghi đã làm trợ giảng cho các trung tâm tiếng Anh nổi tiếng ở TP.HCM.

Bất ngờ với kịch tiếng Anh miễn phí vé ở gần “phố Tây”

Bất ngờ với kịch tiếng Anh miễn phí vé ở gần “phố Tây”