Mỗi ngày có 44 chiếc KIA Morning đến tay khách hàng

Mỗi ngày có 44 chiếc KIA Morning đến tay khách hàng

Chevrolet Colorado duy trì vị trí thứ hai sau Ranger

Chevrolet Colorado duy trì vị trí thứ hai sau Ranger

Toyota Vios tìm lại vị trí số 1

Toyota Vios tìm lại vị trí số 1

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Việt Nam tháng 7/2017

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất Việt Nam tháng 7/2017

[Infographics]-Top 10 mẫu xe bán nhiều tháng 9/2017

[Infographics]-Top 10 mẫu xe bán nhiều tháng 9/2017

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 12/2017: Gọi tên Toyota Vios

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 12/2017: Gọi tên Toyota Vios

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 2/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 2/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 3/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 3/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 5/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 5/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất nửa đầu năm 2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất nửa đầu năm 2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 8/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 8/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 9/2018

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 9/2018