‘Ai đời Viện Chống làm giả lại đi cấp phép cho công ty làm thuốc… ung thư giả!’

‘Ai đời Viện Chống làm giả lại đi cấp phép cho công ty làm thuốc… ung thư giả!’

Chân dung giám đốc Cty Vinaca bán hàng rởm

Chân dung giám đốc Cty Vinaca bán hàng rởm

Mỗi ngày có hơn 250 người Việt chết vì ung thư

Mỗi ngày có hơn 250 người Việt chết vì ung thư