9X dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản

9X dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản

Xe khách va chạm xe tải, 3 người tử vong

Xe khách va chạm xe tải, 3 người tử vong

Va chạm giao thông, dùng súng hơi bắn vào xe để trả thù

Va chạm giao thông, dùng súng hơi bắn vào xe để trả thù