Bộ sưu tập túi xách từ… 20.000 vỏ mì gói của Thầy giáo ở Sóc Trăng đạt kỷ lục Việt Nam

Bộ sưu tập túi xách từ… 20.000 vỏ mì gói của Thầy giáo ở Sóc Trăng đạt kỷ lục Việt Nam