Đang bình thường nhiều người bỗng cảm thấy sốt ruột, bất an và cuối cùng điều không may đã xảy ra. Dự cảm đó là do khả năng gì?
Tại sao con người có thể linh cảm chuyện chẳng lành?

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây