Tàu thăm dò Parker mang nhiệm vụ khám phá Mặt Trời thực hiện chuyến tiếp cận gần đầu tiên tới ngôi sao này.
Tàu vũ trụ NASA tới cách Mặt Trời hơn 24 triệu km